سخنگوی شورای نگهبان: ۲۰۰۰ نفر به آمار تایید صلاحیت‌ها اضافه شد

کدخدایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: آن را از وزارت کشور بپرسید. سخنگوی شورای نگهبان گفت: از مرحله قبل تا این مرحله که شورای نگهبان اول بودیم نزدیک ۲۰۰۰ هزار نفر به آمار تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان اضافه شد. به گزارش پیک ملت ، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری گفت: ما این ۱۰ روز اخیر