رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): تحقیق روی داروی کرونا توسط سه تیم تحقیقاتی در حال انجام است/ تاکنون یکی از داروها در مرحله آزمایشگاهی جواب مثبت داده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با اعلام اینکه در مجموعه دانشگاه بقیه الله تحقیق روی داروی کرونا توسط سه تیم تحقیقاتی در حال انجام است، اظهارکرد: تاکنون یکی از داروها در مرحله آزمایشگاهی جواب مثبت داده است و امیدواریم در مرحله بالینی نیز جواب مثبتی بگیریم. گزارش پیک ملت ، سردار جلالی رئیس