تلاش مسئولین آبفا برای رفع مشکلات آبداران

جوابیه؛مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان در پی در اخباری در رسانه تلاش و جدیت مسئولین آبفا برای رفع مشکلات آبداران پیک ملت ؛  در پی درج اخباری در سایت ها و خبرگزاری ها پیرامون وضعیت آبداران و اعتراض آنان که همراه با عکس و بعضاً فیلم در آن رسانه ها منتشر شده علی محمد