رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه فتح استان؛ رسالت روابط عمومی ها به عنوان سخنگوی نهادها و سازمانها مختلف در عرصه جهاد تبیین بسیار سنگین است

  پیک ملت، رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد باحضور در اداره کل آموزش وپرورش استان روز روابط عمومی را تبریک گفت. به گزارش پیک ملت، فخرالدین رضایی رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد به مناسبت روز روابط عمومی وارتباطات با حضور در اداره کل آموزش وپرورش استان روز