پنج بیماری خطرناک گریبانگیر جنگل‌های زاگرس / ۱۷۰ هزار هکتار از درختان منطقه در معرض خطر

با قدم گذاشتن در مرزهای جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد به‌ خوبی می‌توان غمزدگی و پژمردگی  درختان جوان و کهنسال این خطه از سرزمین‌مان ایران را مشاهده کرد و دید. بسیاری از آنها  یا خشک شده اند و یا دچار بیماری‌اند. به گزارش پیک ملت، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با تشریح