جشنواره ویژه “عید تا عید”شرکت مخابرات ایران

  پیک ملت، با توجه به فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر خم جشنواره فروش بسته های ترافیکی تخفیف دار اینترنت پرسرعت شامل بسته های زمان دار با تخفیف ویژه به مدت ۱۰ روزاز روز هجدهم تیرماه در  اختیار تمام مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات ایران قرار می گیرد. به گزارش پیک ملت، محمدرضا بید خام