برای اولین بار عمل جراحی تومورنخاعی (نورومانیتورینگ) با موفقیت در یاسوج انجام شد

پیک ملت، برای اولین  عمل جراحی تومورنخاعی (نورومانیتورینگ ) در استان و توسط جراح مغز اعصاب در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انجام شد. به گزارش پیک ملت، دکتر ‘مصطفی حریفی ‘جراح مغز اعصاب روز چهارشنبه پس از پایان این عمل جراحی افزود: بیمار خانمی۶۲ساله که با بی حسی اندامی فوقانی و عدم تحرک و توانایی