استاندار؛ احتمال برگشت ۴۳۶ میلیارد از اعتبار کهگیلویه وبویراحمد /عدم جذب بودجه تحت هیچ شرایط از هیچ دستگاه اجرایی قابل توجیه نیست

  پیک ملت، استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر جذب همه اعتبارات، مدیریت منابع، اولویت بندی پروژها و جلوگیری از برگشت بودجه به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد. به گزارش پیک ملت، سیدعلی احمدزاده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه، عدم جذب و برگشت بودجه تحت هیچ شرایط و بهانه ای از

شهرداران تحت هیچ شرایطی نیروی انسانی جدید اضافه نکنند/ لزوم جذب اعتبارات توسط شهرداری‌ها در پایان سال مالی

  پیک ملت، استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرداران در پایان سال مالی نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند. به گزارش پیک ملت، سید علی احمدزاده در همایش شهرداران شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر خروجی محور بودن جلسات گفت: هر منطقه که به شهر تبدیل می‌شود باید خدمات ارائه شود و از