پدر پیوند کبد ایران جهانی شد /جایزه انجمن جهانی پیوند اعضا در دستان فرزند چشمه چنار

انجن جهانی پیوند اعضا در هشتمین کنگره جهانی پیوند اعضا با اهدای جوایز از چهار دانشمند برجسته دنیا دنیا تقدیر کرد . به گزارش پیک ملت ، کنگره بین المللی انجمن پیوند (TTS) جایزه ۲۰۲۰ recognition awards خود را به دکتر سید علی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران اهدا کرد.