انتقال اجساد جانباختگان حادثه کاشان- قم به استان

  پیک ملت، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از انتقال اجساد جانباختگان حادثه کاشان- قم به استان خبرداد. به گزارش پیک ملت، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از انتقال اجساد جانباختگان حادثه کاشان- قم به استان خبرداد. دکتر پورانفرد که از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای پیگیری متوفیان و مصدومان حادثه