بازی با جان مردم در کمربندی تاریک و نیمه تمام یاسوج

  پیک ملت؛ نداشتن دسترسی‌های مناسب، نبود زیرگذر و دوربرگردان‌های استاندارد، نداشتن علائم هشدار دهنده و خط کشی مناسب و تاریکی مطلق در شب و تردد روزانه هزاران خودرو از کمربندی «شهید ستار اورنگ» و پل سوم بشار باعث شده تا این مسیر حدود دو کیلومتری، به یکی از خطرناک‌ترین محورهای کهگیلویه و بویراحمد بخصوص