تاراج اقتصاد ملی در جاده‌های کهگیلویه و بویراحمد

خیلی‌ها باور ندارند که بخش مهمی از اقتصاد کشور در قالب قاچاق شبانه روزی در جاده های تَفتیده جنوب دود می شود و هوا می رود؛ به واقع هزاران دستگاه خودرو در اصطلاح «شوتی» بدون گذر از مبادی قانونی و فارغ از دغدغه اقتصاد ملی، کالاهای قاچاق را حمل و جابجا می کنند. به گزارش