جاده های خون آشام کهگیلویه و بویراحمد / مارپیچ هایی که جان می گیرند

پیک ملت : جاده های آلوده به خون در کهگیلویه وبویراحمد به گزارش پیک ملت :  راهها و بزرگراهها در هر استان  به منزله ی  شاهرگ حیاتی آن استان شناخته می شوند  ، در استان کهگیلویه و بویراحمد هم  راهها نقش بسزایی در توسعه و بهبود اقتصادی این  استان داشته به طوری که در سالهای