آسفالت جاده لنده به قیام پس از هفت سال از سر گرفته شد

پیک ملت؛ پس از هفت سال انتظار، دولت مردمی سیزدهم یکی از مطالبات ساکنان شهرستان لنده را جامه عمل پوشاند و کار آسفالت نیمه تمام مسیر ارتباطی لنده به قیام به طول ۶ کیلومتر از سر گرفته شد. به گزارش پیک ملت؛ جلال دانش، فرماندار لنده گفت: عملیات آسفالت جاده لنده به قیام حدفاصل روستاهای