چطور برای یارانه ۱۰۰ هزار تومانی ثبت نام کنیم؟

پیک ملت ، در کنار مرحله دوم وام یک میلیون تومانی، دولت قرار است تا پایان سال هر ماه به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا پرداخت کند. متقاضیان چگونه در این طرح ثبت‌نام کنند؟ از سیاست‌های حمایتی دولت از دور جدید محدودیت‌های کرونایی مقرر شده دولت به حدود ۳۰