فرماندار ممسنی: ۸۷ نفر برای انتخابات شوراهای شهر شهرستان ممسنی نام نویسی کردند

  پیک ملت، فرمانداری بویراحمد گفت: تعداد ۸۷ نفر در سطح شهرستان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کرده که از این تعداد ۹ زن و ۵۰ مرد برای شورای شهر نورآباد ۲ زن و ۱۶ مرد برای شورای شهر خومه زار ۳ زن و ۷ مرد برای شورای شهر بابامنیر نام نویسی کردند.

بازدید فرماندار ممسنی از محل ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر

پیک ملت، فرماندار ممسنی  از محل ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها بازدید واز نزدیک نحوه ثبت نام و تجهیزات را مورد برررسی قرارداد. به گزارش پیک ملت ، داوود ایوبی در حاشیه بازدید از این محل گفت :پیش بینی اولیه حکایت از آن دارد که بیش از ۱۰۰نفر خود را برای