سینره ظرفیتی مغفول مانده در کهگیلویه وبویراحمد / تولید ۲۵۰محصول / نقش سینره در تولید و رونق استان

پیک ملت ، مدیر کارخانه طبیعت زنده گفت ؛این کارخانه ۲۰ سال پیش با استفاده از پنج نیرو و پنج محصول استارت فعالیت خورد را زده و با چاشنی عشق به تولید همراه با دانش، امروزش را رقم زده است. هدفگذاری افزایش تولید به پنج میلیون عدد/ تولید ۲۵۰ ‌محصول در یاسوج/ ‌برای تولید باید