معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد؛ توقیف خودروهای حامل اتباع بیگانه

پیک ملت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت؛خودروهایی که اتباع بیگانه فاقد مجوز را حمل نکنند برای بار اول به مدت ۶ ماه و برای بار دوم به مدت ۱۲ ماه توقیف می شوند. به گزارش پیک ملت، سید عیسی حسنی افزود؛ در خصوص جابجایی اتباع بیگانه فاقد مجوز ورود به