توقف عروسی و بازداشت داماد در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا در شهرستان مارگون

در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از ازدحام جمعیتی در برنامه های عروسی و عزاداری در یکی از روستاهای شهرستان مارگون، با دستور قضایی، داماد بازداشت به گزارش پیک ملت ، رئیس حوزه قضایی مارگون از توقف عروسی و بازداشت داماد در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا خبر