برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد در شرایط اوج گیری اُمیکرون!

 مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در شرایط کرونایی و اوج گیری کرونای اُمیکرون با جمعیت زیادی در سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد. جمعیت به اندازه‌ی شلوغ و زیاد بود که خیلی از افراد سر پا ایستاده اند، در راهروها ایستادند و امکان ورود و