رفع معارضات اجتماعی پروژه حفر چاه آب شرب توت نده پس از دو سال

پیک ملت، حضور سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان و همچنین ضابطین قضایی، پروژه حفر چاه تامین آب شرب روستای توت نده شهرستان دنا در منطقه ساران بویراحمد آغاز شد. به گزارش پیک ملت، اسفندیار برخه با بیان اینکه این پروژه طی دو سال گذشته با وجود انعقاد قرارداد با شرکت حفار و بدلیل معارضات