آیا ترامپ می‌تواند «ماشه» را بچکاند؟

  یک استاد حقوق بین‌الملل معتقد است، آمریکایی‌ها این استدلال را مطرح می‌کنند که در قطعنامه ۲۲۳۱ این کشور به عنوان عضوی از برجام مورد اشاره قرار گرفته است، لذا حق فعال کردن مکانیسم ماشه را دارد. در این زمینه باید توجه داشت که قطعنامه ۲۲۳۱ ضمیمه برجام است و با توجه به این‌که در