کتاب خاطرات رئیس بیمارستان شهید جلیل تحت عنوان «تنفس ممنوع» به چاپ می رسد

از سوی حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد ،خاطرات پزشک متخصص کهگیلویه وبویراحمدی منتشر می شود. به همت واحدآفرینش های ادبی حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد کتاب خاطرات دکتر سعید جاودان سیرت سرپرست بیمارستان معین کرونا یاسوج منتشر می شود. به گزارش پیک ملت ، مسئول واحدآفرینش های ادبی حوزه هنری بیان کرد:این کتاب شامل بخشی از خاطرات