اختصاص اعتبار برای رفع تنش آبی در لنده

پیک ملت: ۱۴۰ میلیارد ریال برای رفع تنش آبی در شهرستان لنده اختصاص داده شد. به گزارش پیک ملت، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان در بازدید از طرحهای آب و فاضلاب لنده گفت: کاهش ۲۵ درصدی نزول رحمت الهی در سال گذشته و همچنین پایین بودن ظرفیت خطوط انتقال برخی روستاهای این شهرستان