آزاد سازی ۶ هزار متر از اراضی مسیر پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان

مدیرکل راه و شهرسازی از تملک و آزادسازی ۶ هزار متر از باغات واقع شده در مسیر پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان خبر داد . مدیرکل راه و شهرسازی از تملک و آزادسازی ۶ هزار متر از باغات قرار گرفته شد در مسیر پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان خبر داد و افزود : با تلاش‌های