تمدید دورکاری کارکنان دولت در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت ، دورکاری کارکنان اداری کهگیلویه و بویراحمد به منظور حفظ هر چه بیشتر سلامت کارکنان دستگاه ‌های اجرایی استان و افراد مراجعه کننده اجرا می شود  بر این اساس کارکنان دستگاه ‌های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تا ۳۰  آبان ماه ۱۳۹۹ با دو سوم حضور فیزیکی در محل کار و یک سوم به صورت