کاوش تل« گنجگون» بویراحمد پوچ از آب درآمد!

پیک ملت، «تل گنجگون» به دنبال مناقشه‌های محلی‌ها کاوش اضطراری شد، اما با وجود مطالعات مغناطیس‌سنجی در ۱۳ گمانه، هیچ‌گونه لایه باستانی و داده فرهنگی بر سطح این محوطه شناسایی نشد. به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، احسان برهانی‌زاده سرپرست هیأت کاوش اضطراری “تل گنجگون” در شهرستان بویراحمد، با