بازهم قصه شوم تفنگ/ مردم کهگیلویه وبویراحمد امنیت می خواهند

بازهم قصه شوم تفنگ پیک ملت، جرائم خشن و حوادثی از جمله قتل با اسلحه گرم و چاقو ، قمه طی سالهای اخیر در استان کهگیلویه وبویراحمد ارامش را از مردم گرفته و امنیت آنان را خدشه دار کرده است. به گزارش پیک ملت، یک فعال اجتماعی ، فرهنگی به موضوع حوادث اخیر در استان

نه به تفنگ؛ هرجایی نامی از اسلحه بُرده شود ،کفه ی دیگرش ناامنی است

  پیک ملت، محمد فرزامی عضو شورای سردبیری ؛ به جای تفنگ به قلم ،به کتاب،به الات موسیقی،فرزندان خود را تشویق کنید . این روزها در استان ما ،به دلابل زیادی از جمله عدم نظارت دقیق مسئولین بر حوزه های،اجتماعی،بیکاری،فشارهای اقتصادی،و ده ها عامل شناخته و ناشناخته ی دیگر ،شاهد خشونت هایی از جنس دعوا