به بهانه هفته دفاع مقدس؛  از میدان جنگ و تفنگ تا مصالحه با قلم/ نوجوان رزمنده دیروز و قلم به دست امروز

  پیک ملت؛  باشروع تهاجم ارتش بعث عراق به مرزهای ایران اسلامی و تصرف مناطقی ازجنوب کشور،تمامی مردم ایران اعم از پیر و جوان ،کارمند و کارگر ،دانش آموز و معلم … احساس تکلیف کردند و در قالب گروه های مردمی و بسیجی راهی ،سرحدات مرزی و مناطق جنگی از جنوب تفتیده تا غرب برفی