تعطیلی کارخانه ای در یاسوج به دلیل بدهی برق

پیک ملت، کارگران کارخانه بویر صنعت یاسوج از مسئولان خواستند تا علت تعطیلی و بیکار شدنشان از سوی مسئولان پیگیری و رفع شود. به گزارش پیک ملت، به نقل از صدا وسیما  جمعی از کارگران کارخانه بویر صنعت یاسوج به دلیل قطع برق این واحد تولیدی و بیکار شدن، از استاندار، خواستار پیگیری مشکل این کارخانه