مهمترین عامل سرایت کرونا در استان دور همی خانوادگی است / دورکاری  ۵۰ درصدی منوط به تایید در هفته آینده است

  پیک ملت ،  رئیس مرکز بهداشت بویراحمد گفت: تجمعات همچنان متداول ترین راه انتقال کرونا است .   دکتر محمد یزدانپناه افزود ؛ تجمعات در مراسمات عروسی و عزا به ویژه متاسفانه در مراسمات فوتی های ناشی از کرونا همچنان یکی از چالش های جدی ما است. در همین راستا با حضور به موقع