مدیرکل تعزیرات حکومتی: در شرایط کنونی واحدهای متخلف بدون تذکر ، پلمب می شوند

پیک ملت ، مدیر کل تعزیرت حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در گشت مشترکی با حضور دادستانی، صمت، بهداشت، نیروی انتظامی، صداو سیمای استان، به جهت پایش بازار و برخورد با صنوف متخلف صورت گرفت. وی افزود: در این گشت مشترک برخی از واحدها صنفی به دلیل عدم درج قیمت، گرانفروشی، نادیده گرفتن پروتکلهای بهداشتی،