واگذاری مدیریت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج به بخش خصوصی

پیش از ظهر امروز نشست کارگروه کنترل کیفی حفاظت منابع آب استان به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان و با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای، اداره کل منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست استان برگزار شد. به گزارش پیک ملت ،فیض اله پاسره در این نشست با اشاره به اهمیت