تشییع و خاکسپاری پیکر نماینده دور اول و دوم مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی 

پیک ملت ، پیکر نماینده دور اول و دوم مردم شریف شهرستان ممسنی در مجلس شورای اسلامی در میان غم و اندوه مردم و دوستداران در شهر نوراباد تشییع و به خاک سپرده شد . در این مراسم که فرماندار .امام جمعه و اعضای شورای تامین و اداری و جمعی از مردم حضور داشتند با