مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان از بدهی های دولت در استان تسویه شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی از رشد چشمگیر تسویه و تهاتر بدهی های دولت در استان خبر داد. به گزارش پیک ملت ،غضنفرآرام اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ از محل تخصیص اعتبارات بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان از بدهی های دولت در استان تسویه و تهاتر