اختصاص تسهیلات بانکی برای تکمیل واحد‌های زلزله زده

پیک ملت، هیئت وزیران با پرداخت تسهیلات بانکی برای تکمیل واحد‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در مناطق مسکونی کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند. به گزارش پیک ملت، هیئت وزیران با پرداخت تسهیلات بانکی برای تکمیل احداث واحد‌های خسارت دیدۀ ناشی از زلزله سال ۱۳۹۹، در مناطق مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند. با