ترور شهردار منطقه ۱۹ تهران / تصویر خونین یک شهردار پس از حمله افراد ناشناس با چاقو

    پیک ملت، شهردار منطقه ۱۹ با بیان توضیحاتی در مورد مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ در اثر ضربه چاقو گفت: در حال حاضر حال عمومی مساعدی دارد. به گزارش پیک ملت، به نقل از فارس، سید مهدی هدایت شهردار منطقه ۱۹ تهران در خصوص مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ این منطقه اظهار کرد: