چرا کودک نباید به غریبه‌ها بگوید عمو و خاله؟

به کودک تان در مورد تماس‌های بد و مشکوک و قسمت‌های که نباید لمس شوند، توضیح بدهید و از او بپرسید که آیا تماس‌هایی بوده که او را ناراحت کرده و با آنها راحت نبوده است؟ اگر به نظر می‌رسد کودکتان شرم‌زده است و یا از بودن در اطراف آن فرد راحت نیست، از اینکه