ارجاع ۷۱ واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی/ ۱۳۱واحد متخلف پلمب شد/ بازدیداز  ۱۶۰۰ واحد صنفی طی هفته گذشته در شهرستان بویراحمد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از ۱۶۰۰ مورد بازدید در هفته اول اجرای طرح جامع محدودیت ها و بخش نظارتی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی درشهرستان بویراحمد خبر داد. به گزارش پیک ملت به نقل از  روابط عمومی مرکزبهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد، دکتر محمد یزدان پناه اظهار داشت؛ در راستای احرای محدودیت های ستاد