محکومیت ۶۷ میلیاردی تخلفات حوزه قاچاق کالا وارز طی دو ماهه امسال در تعزیرات

پیک ملت، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت ۱۱۹ فقره پرونده های تخلفاتی حوزه قاچاق کالا وارز به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال طی دو ماهه امسال خبر داد. به گزارش پیک ملت : صالحی گفت: طی دو ماهه اول سال جاری تعداد ۱۱۹ فقره پرونده های تخلفاتی حوزه قاچاق کالا و ارز وارد تعزیرات حکومتی