بازرسی سرزده مدیرکل تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی و تولیدی شهر قلعه رئیسی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در بازدید سرزده خواستار مستقر شدن یک هفته ای دستگاههای متولی و نظارت بازار و بهداشت به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد. به گزارش پیک ملت به نقل از  روابط عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد: براتعلی صالحی  گفت: با توجه به افزایش مشکلات معیشتی و گرفتاریهای کنونی مردم