تاراج سرمایه طبیعی استان  / کرونا هم نتوانست جلوی تخریب گران طبیعت را بگیرد / شلاق تخریب گران بر پیکر طبیعت کهگیلویه وبویراحمد

  بهار از راه نرسیده ، تخریبگران طبیعت ، کمر بند بی رحمی به کمر بسته، و به جان طبیعت افتاده اند. پیک ملت ، مینو آریانفر: فراگیر شدن ویروس ناشناخته ای به نام کرونا در جهان و درگیر کردن، اغلب کشورها ، همچنین کشور ما ایران و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد