رئیس و اعضای هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج مشخص شدند

پیک ملت، سر انجام پس از کش و قوسهای فراوان هر ۷ نفر منتخب شورای شهر یاسوج در یک جلسه رسمی جهت برگزاری مراسم تحلیف گردهم آمدند .، به گزارش پیک ملت، فرماندار بویراحمد صبح امروز شنبه در این جلسه ضمن تاکید بر گره گشایی اعضا در کار مردم آنان را به صیانت از آرای