توقع مردم از تیم مذاکره کننده، عزت ملت ایران و رفع کلیه تحریم ها

  پیک ملت آیت الله حسینی با بیان اینکه آنچه که مردم از تیم مذاکره کننده می خواهند عزت ملت ایران و رفع کلیه تحریم ها است، گفت: غرب تا جایی که ما سراغ داریم و تاریخ این سرزمین نشان می دهد دغل باز، حیله گر و خیانتکار بوده اند. به گزارش خبرنگار پیک ملت،