اختصاص تجهیزات پزشکی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال به مراکز درمانی سی سخت و پاتاوه/ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مراکز بهداشتی و درمانی دنا

پیک ملت، با پیگیری رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و معاونین درمان و پشتیبانی تجهیزات پزشکی با برآورد معادل ۶۰ میلیارد ریال به مراکز درمانی سی سخت و پاتاوه اختصاص یافت.                   به گزارش پیک ملت ، به نقل از روابط عمومی شبکه درمان دنا ،در بازدید