با هر گونه تجمع مقابل آب منطقه ای استان مخالفیم / تجمعات مطابله را به حاشیه خواهد برد

پیک ملت، هادی سینایی فعال محیط زیستی در واکنش به خبر تجمع مقابل آب منطقه ای استان در خصوص سد تنگ سرخ گفت :پیگیر مطالبه مان هستیم اما نه با تجمع / استان وضعیت شکننده ی کرونایی دارد هر گونه تجمع را خلاف میدانیم آن را به رسمیت نمی شناسیم و در آن شرکت نخواهیم