تجلیل از دندانپزشکان مرکز بهداشت بویراحمد

پیک ملت، مسئول واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت بویراحمد از تجلیل از دنداپزشکان به مناسبت روز دندانپزشکی توسط رئیس این مرکز خبر داد.                   به گزارش پیک ملت، به نقل از  روابط عمومی مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد؛ اعظم کاظمی اظهار داشت؛ به مناسبت روز دندانپزشکی، دکتر