تجلیل از ۲۱ معلم نمونه کهگیلویه و بویراحمد/ از مدیر هنرستان کشاورزی آیت‌الله ملک‌حسینی به عنوان مدیر نمونه تجلیل شد

پیک‌ملت، پیگیری های مجدانه مسائل آموزشی و ارتباط و تعامل سازنده رمز موفقیت مدیر نمونه استانی هنرستان کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد.               به گزارش پیک ملت، در مراسم تجلیل از ۲۱ معلم نمونه کهگیلویه و بویراحمد،از مدیر هنرستان کشاورزی آیت‌الله ملک‌حسینی به عنوان مدیر نمونه تجلیل شد. آئین تجلیل از معلمان نمونه