در برنامه ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور از سوی وزیر آموزش وپرورش از معلمان نمونه ومنتخب در کهگیلویه وبویراحمد تجلیل شد

در این برنامه که دکتر روحانی رئیس جمهور وحاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش حضور داشتند در ارتباط ویدئوکنفرانس با دکتر حسین کلانتری استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد-احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار-هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان-اعضای ستادبزرگداشت مقام معلم ونمایندگان رسانه ها از ۵معلم نمونه ومنتخب از سوی وزیر آموزش وپرورش تقدیر شد. به