تجاوز به حریم منابع ملی / تداوم و افزایش زمین خواری در کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت ، پدیده‌ زمین خواری در سال‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد رواج یافته و در واقع چوب حراج به منابع ملی در سایه بی توجهی متولیان امر زده می‌شود. با برخورداری از منابع طبیعی خدادادی یکی از استان‌های شاخص کشور در پوشش گیاهی، جانوری و منابع آبی به شمار می‌رود، سه چهارم از